Wat zijn de nadelen van een waterontharder?

Wij vinden dat een goede waterontharder een prachtig product is en dat zacht water je levenscomfort enorm vergroot. Er zijn maar weinig producten die het gebruik van water zo positief kunnen beïnvloeden. Maar kent een waterontharder ook nadelen? Dit is een vraag die ons vaak gesteld is en waar veel mensen graag een eerlijk antwoord op willen hebben. De combinatie waterontharder en nadelen is daarom ook een veel gezochte term op Google. Wij vinden dat er maar weinig duidelijke informatie over te vinden is en dat de vraag op zichzelf eigenlijk ook niet echt duidelijk is. Gaat het over de nadelen van zacht water? Of over de nadelen van waterontharders in het algemeen? Omdat aan zacht water nauwelijks nadelen kleven worden deze twee vragen vaak door elkaar gehaald. Naar ons inziens proberen diverse aanbieders hiermee bepaalde negatieve aspecten van hun specifieke waterontharder te maskeren. Laten wij als ervaren partij als eerste beginnen met het beantwoorden van beide vragen afzonderlijk! Wij hopen dat je hiermee een beter inzicht krijgt en gemakkelijker voor jezelf kunt bepalen of een waterontharder voor jouw een goede aankoop is en waar je op moet letten tijdens de aankoop. 

Wat is zacht water?

Wanneer we het hebben over zacht water bedoelen wij leidingwater (afkomstig uit Nederlandse drinkwaterproductiebronnen) wat door een traditionele waterontharder (ionenwisselaar) worden onthard tot maximaal 0° dH (Duitse hardheid) met als einddoel zachter drinkwater voor menselijke consumptie.

Overzicht waar in NL zacht en hard water uit de kraan komt


Wat zijn de nadelen van zacht water?  

Uiteraard hangt dit af van het doel waarvoor je het zachte water wilt gebruiken. Voor aquarium liefhebbers kan zacht water bijvoorbeeld schadelijk zijn voor bepaalde tropische vissen. Aangezien de meeste consumenten zacht water wensen voor menselijke consumptie, beperken wij ons in dit artikel tot die doelgroep. Onderstaand nemen wij je mee in de 3 meest gehoorde nadelen over zacht water en leggen wij graag uit hoe het zit en hoe je deze eventuele nadelen kunt voorkomen.

Nadeel 1: De smaak van zacht water verandert.

Als de waterontharder het kalk verwijdert uit water dan verandert de smaak. Aan het woordje kalk(aanslag) hangt daarom logischerwijs een enorme negatieve associatie. Wat vaak vergeten wordt, is dat kalk bestaat uit de mineralen: calcium en magnesium. Dit zijn mineralen die de smaak van water enigszins beïnvloeden. Het is dus niet zo vreemd dat zacht water anders van smaak is dan hard water. Hoewel het een kwestie van smaak is, zijn er ontzettend veel mensen die zacht vele malen lekkerder van smaak vinden dan hard water. Uit ervaring kunnen wij zeggen dat je enige tijd moet wennen aan de verandering van het water. Als je je hele leven gewend bent aan de smaak van hard water met bijv. 12° dH, dan proef je wel degelijk het verschil als je van de ene op de andere dag overschakelt op water met 0° dH. Vergelijk het maar eens met het stoppen van suiker in je koffie of thee. Zonder suiker smaakt je kopje koffie op zijn minst gezegd niet lekker. Maar toch komt er een moment dat je zonder suiker meer geniet van de pure smaak van thee of koffie. Vanaf dat moment wil je niet anders meer! Mocht het toch niet lukken om te wennen aan de smaak van zacht water, dan heb je altijd de keuze om het water niet helemaal tot 0° dH te ontharden. Uit een recent onderzoek is gebleken dat de meerderheid (ca. 70%) van onze klanten die de afgelopen 2 jaar een waterontharder hebben gekocht, een resthardheid heeft ingesteld van ca. 1-2° dH. Het mooie is dat je dan bijna geen kalkaanslag meer hebt, maar het water toch volop van smaak is!  

De smaak van water is toch wel erg belangrijk!


Wat zegt de Nederlandse wet over de hardheid in ons drinkwater?

Als consument ben je vrij om het leidingwater na de watermeter te zuiveren van alle kalk (0° dH).
Als we kijken naar de kwaliteitseisen waaraan drinkwater moet voldoen als je het bedrijfsmatig gebruikt voor consumenten, dan hanteert de Rijksoverheid een minimale hardheid van 5.6° dH voor drinkwater. Veel mensen denken dat dit alleen van toepassing is voor restaurants en cafés, maar deze eisen gelden ook als je een kopje koffie aanbiedt aan klanten in bijvoorbeeld een kapsalon of een kledingwinkel. Als je dus een waterontharder aanschaft voor bedrijfsmatig gebruik doe je er verstandig aan een model te kiezen waarbij je de resthardheid van het drinkwater kunt instellen. Mocht je dan controle krijgen, dan kun je de hardheid direct omhoog draaien en krijg je een goedkeuring van je watersysteem.

Nadeel 2. Zacht water is corrosief en tast koperen leidingen aan

Een veelgehoorde stelling die zowel is bewezen als ontkracht is. De meningen over deze uitspraak zijn verdeeld. Dus wij kunnen hier geen uitspraak over doen. Het ene bedrijf vermeld dat zacht water corrosief is en daarmee slecht is voor koperen waterleidingen en warmwater apparatuur. Terwijl het andere bedrijf juist beweert dat met ‘onafhankelijke’ onderzoeken is aangetoond dat zacht water juist beter is voor koperen leidingen. Dit laatste gaat wat ons betreft erg ver, aangezien dit met name wordt beweerd door bedrijven die waterontharders verkopen zonder instelbare resthardheid. 

Hoe zit het dan?

Laten we voorop stellen dat niet al het zachte water per definitie corrosief is. Het heeft allemaal te maken met de aanwezigheid van carbonaathardheid welke het zuurbufferend vermogen van het water bepaald. Scheikundig gezien werkt het als volgt. Als water een lage carbonaathardheid heeft en dus een laag zuurbufferend vermogen, dan betekent dit dat het water een minder stabiele pH-waarde heeft. Het water kan hierdoor sneller zuur worden bij verandering van de samenstelling. En juist een te lage zuurtegraad kan ervoor zorgen dat het water corrosief wordt (stoffen naar zich toe trekt) en de koperen leidingen doet slijten en het koper opneemt. Laten we voorop stellen dat een waterontharder niets verandert aan de carbonaathardheid van het leidingwater. Toch krijgen wij wel eens klanten aan de lijn die klagen over het spontaan gaan lekken van de koppelingen in het koperen leidingsysteem. Blijkbaar komt het heel af en toe nog wel eens voor dat de leidingen een beetje slijten. Dit kunnen we niet helemaal verklaren. Wij denken dat dit te maken heeft met het feit dat de carbonaathardheid niet overal gelijk in Nederland. In sommige gebieden is de carbonaathardheid in het leidingwater van nature laag waardoor het toch een minder stabiele pH-waarde krijgt nadat de blijvende hardheid is verwijdert door de ontharder. Hierdoor wordt het dus een beetje zuurder dan normaal waardoor mogelijk de leidingen kunnen worden aangetast. 

Afbeelding van een lekkende koperenleiding, maar gelukkig komt een dergelijke lekkage zelden voor. Wij hebben het pas twee keer meegemaakt met een ontharder waarbij geen resthardheid kon worden ingesteld.


Wat zeggen fabrikanten van warmwatertoestellen

Fabrikanten van Cv-ketels en andere warmwaterapparatuur adviseren vaak om hun systeem af te vullen met water waarin nog een klein beetje kalk zit. Veiligheidshalve adviseren wij onze klanten in specifieke gevallen (zoals lekkende koppelingen) de resthardheid iets te verhogen naar ca. 0.5 – 1.5° dH.

Nadeel 3. Zacht water is slecht voor de gezondheid

Als zacht water in verband wordt gebracht met gezondheidsproblemen, dan wordt gedoeld op het kleine beetje natrium dat wordt toegevoegd aan het leidingwater (lees hier hoe dat precies werkt). Als leidingwater met een oorspronkelijke hardheid van 8° dH volledig wordt onthard naar 0° dH, wordt 68 mg natrium per liter water toegevoegd. Dat is dus 8,5 mg per graad per liter. Dit is minimaal gelet op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid natrium voor een volwassene van 2400 milligram. Voor een gezond persoon levert een waterontharder dus geen enkel gezondheidsrisico op. 

Natrium wat al aanwezig is

Er zit van nature ook al natrium in het leidingwater. De hoeveelheid al aanwezige natrium verschilt per drinkwaterproductiebron en per drinkwaterleverancier. Laten we als voorbeeld pompstation Spannenburg van Vitens nemen. Hier is reeds 98 milligram natrium per liter drinkwater aanwezig in het drinkwater voor ontharding. Na volledige ontharding bij een inkomende waterhardheid van 8 dH is het natriumgehalte dus 98+68 = 166 milligram. Niets aan de hand. 

Natriumarm dieet

Als je nierpatiënt bent of een natriumbeperkt dieet volgt, dan zullen we echter niet zomaar adviseren dat je met een gerust hart onthard water mag drinken. Als je het natrium gehalte wat wilt beperken zou je er in dat geval voor kunnen kiezen om niet alle hardheid te verwijderen uit het drinkwater. Als je bijvoorbeeld 4° dH behoudt in het leidingwater, beperk je het natriumgehalte op 132 milligram. Aangezien hinderlijke kalkaanslag zich pas echt gaat afzetten in je badkamer of apparatuur bij meer dan 4° dh, kun je op deze manier alsnog veilig genieten van zacht water waarbij de natrium afgifte ook nog eens wordt beperkt.

Let op: niet aan de orde voor gezonde mensen
Wij benadrukken nogmaals dat de kleine hoeveelheid natrium in ons leidingwater voor gezonde mensen geen enkel risico vormt en zelfs onderdeel is van de aangenomen dagelijkse hoeveelheid (ADH). De gemiddelde Nederlander drinkt namelijk gemiddeld 1 liter water bestaande uit kraanwater, thee en/of koffie. Minimaal 93% van de natriuminname komt voor rekening van voeding die wij consumeren. Dus wees gerust, zacht water is gelukkig gewoon te drinken en niet slecht voor je gezondheid.

Conclusie

Na alle drie meest gehoorde nadelen besproken te hebben, zijn wij van mening dat er geen nadelen kleven aan zacht water. Deze nadelen aan zacht water zijn namelijk gemakkelijk te ontkrachten door de juiste waterontharder aan te schaffen. Een van de belangrijkste kenmerken van de juiste waterontharder is de resthardheidknop. Graag benadrukken wij onderstaand nogmaals waarom dit één van de belangrijkste functies is bij een goede waterontharder.

Belangrijkste optie op een waterontharder

Met een resthardheidsknop (ook wel mengventiel genoemd) kun je zelf de ideale hardheid instellen van het leidingwater. Welke resthardheid het beste is laten we geheel aan jezelf over. Het voordeel van een waterontharder met een resthardheidknop is dat je hiermee enige invloed kunt uitoefenen op de smaak van het water (nadeel 1), de mogelijke corrosie (nadeel 2) en eventuele gezondheidsproblemen in de vorm van natriumbeperking (nadeel 3)!

Let op: Er zijn momenteel nog enkele aanbieders die waterontharders verkopen zonder mogelijkheid om de resthardheid in te stellen. Deze ontharders verwijderen dus alle kalk uit je leidingwater en verplichten je daarmee om het leidingwater te reduceren tot 0° dH. Wij benadrukken dat dit mogelijk problemen kan veroorzaken, bijvoorbeeld bij het bedrijfsmatig gebruiken van het drinkwater. Mocht je namelijk een (horeca) bedrijf exploiteren of een andere onderneming waarbij je drinkwater aanbied aan derden (waaronder klanten) dan ben je zelfs verplicht om de hardheid af te stellen op 5.6° dH. Doe je dit niet, dan kan de leidingwatermaatschappij sommeren de waterontharder te verwijderen of aan te passen. 

Disclaimer. Er zijn leveranciers van waterontharders die zeggen dat de resthardheid wel kan worden ingesteld, maar dit is misleidend. Zij adviseren de resthardheid middels de bypass te regelen. Dit is een zeer onnauwkeurige manier. Deze bypass (kogelkraan) is bedoeld om een waterontharder buiten bedrijf te stellen tijdens bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan de waterontharder. Het is niet de bedoeling om de bypass voor een gedeelte open te zetten om zo hard water bij te mengen. Bij bediening van de bypass op de officiële manier ben je dan alle instellingen van je hardheid weer kwijt. Deze leveranciers adviseren altijd 100% kalkvrij water, omdat ze je simpelweg geen optie kunnen aanbieden om de resthardheid in te stellen.

Een stroomloze Harvey waterontharder is niet voorzien van een resthardheid mengknop.  


Wat zijn de nadelen van waterontharders in het algemeen?

Onderstaand proberen wij antwoord te geven op de nadelen van waterontharders in het algemeen zonder in te gaan op specifieke merken of modellen. Deze input is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en persoonlijke mening.

Nadeel 1. Een waterontharder is duur in aanschaf

Het is moeilijk om antwoord te geven op de vraag of een waterontharder duur is in aanschaf aangezien de term ‘duur’ voor veel mensen verschillend is. Laten we eerst kijken naar de aanschafwaarde. Een gemiddelde prijs van een compleet geïnstalleerde waterontharder ligt tussen de € 1.400,- en € 1.800,-. Of dit bedrag acceptabel is hangt onder meer af van het aantal functies die de ontharder biedt. Vandaag de dag zijn veel ontharders voorzien van een kleurenbeeldscherm, functies ter voorkoming van bacterievorming en zelfs Wifi. Een ontharder voor een prijs van € 1.800,- die voorzien is van de nieuwste technieken is over het algemeen niet duur te noemen in vergelijking met waterontharders die minder functies bevatten voor een prijs van € 2.200,-. Mocht je trouwens een waterontharder tegen komen voor een paar honderd euro, dan kun je er gerust vanuit gaan dat dit gaat om B-kwaliteit van Chinese websites, met een zeer korte levensduur. Trap hier in geen geval in! 

Zoutverbruik

Een aspect die na de aanschaf een grote invloed heeft op de kosten van een waterontharder, is het zoutverbruik. Het zout voor waterontharders is verkrijgbaar in verschillende vormen (tabletten, blokken etc.). De meest voorkomende vorm zijn de vacuüm geperste zouttabletten. Deze zijn verkrijgbaar in zakken van 10 kg en 25 kg en worden zowel bedrijfsmatig als particulier over de hele wereld gebruikt. Een 25 kg zak zout kost gemiddeld € 8,- omgerekend nog geen 32 cent per kilo. De meeste waterontharders verbruiken ca. 1 zak van 25 kg per persoon per jaar. Voor een gemiddeld huishouden met 4 personen zou dit betekenen dat er 100 kg zout wordt verbruikt ter waarde van € 32,-.

Afbeelding van veelgebruikte vaccuum zouttabletten


Soorten zout

Er zijn bedrijven die aan het zoutverbruik een verdienmodel hebben gekoppeld. Men verkoopt waterontharders waarin alleen blokzout past. Blokzout is zout wat in blokken van 4 kg is geperst en als geheel in de ontharder past. De prijs van blokzout is een stuk duurder dan de zouttabletten. Blokzout kost soms wel € 10,- per 8 kg wat gelijk staat aan € 1,25 per kilo. Hiermee kost 100 kg blokzout dus € 125,- per jaar. In vergelijking met kleine zouttabletten zou dit € 93,- per jaar duurder zijn. Over een periode van 10 jaar betaal je dus € 930,- te veel aan zout. Men probeert dit prijsverschil te verklaren door te stellen dat blokzout gemakkelijker is om bij te vullen. Hier zit een kern van waarheid in. Toch gebruiken veel mensen een schepje om het zout bij te vullen, waardoor er nauwelijks verschil is tussen het gemak van blokzout of zouttabletten. Bovendien worden er ook steeds vaker 10 kg zakken zout verkocht waardoor je minder gewicht hoeft te dragen als je waterontharder bijvult. Een ander nadeel van ontharders op blokzout is dat je maar zoutblokken blijft bijvullen. Niet omdat ze zoveel meer zout verbruiken, maar omdat er maar 2 x 4kg blokken dus totaal 8 kg in gaat. Dit is erg weinig in vergelijking met de gemiddelde waterontharder waarin ca. 15 tot 25 kg zout past. Ook voor ouderen is een ontharder op blokzout niet handig, men vergeet toch vaak zout bij te vullen. Wij adviseren aan mensen die niet vaak zout willen bijvullen om een grotere ontharder te nemen waarin ca. 50 kg zouttabletten passen. Hiermee hoef je soms maar één keer per jaar zout bij te vullen.

Afbeelding van het duurdere blokzout wat vaak bijgevuld moet worden. 


Onderhoud en garantie

Garantie betaal je als consument in de meeste gevallen zelf. Als je bijvoorbeeld een auto aanschaft verschilt het enorm in prijs of je deze met garantie koopt of zonder garantie. Wij vinden het eerlijker om gewoon te noemen hoeveel jaar garantie je krijgt bij de aanschaf van onze waterontharder. Mocht je een langere garantietermijn willen, dan is het logisch dat wij een hogere prijs rekenen om de garantietermijn financieel in te dekken. Onderhoud en garantie kan een terugkomende kostenpost zijn. Ook hierbij geldt dat dit voor veel aanbieders weer wordt gebruikt als een extra verdienmodel. Zo zijn er aanbieders die de eerste 5 jaar volledige garantie bieden en vervolgens de garantietermijn verlengen tegen betaling. Om je garantie dus te behouden ben je telkens verplicht om opnieuw honderden euro’s uit te geven terwijl een goede waterontharder minimaal 10 tot 15 jaar mee hoort te gaan. 

Nadeel 2. Een waterontharder maakt geluid

Tijdens het regenereren maakt een waterontharder geluid. Dit is vergelijkbaar met een kraan die open staat. Tijdens de regeneratie wordt het opgeslagen kalk afgevoerd en wordt het pekelreservoir gevuld met nieuw schoon leidingwater. Dit gebeurt met een zuigende werking die je mogelijk kunt horen. Er zijn in het verleden ontharders op de markt gebracht die teveel geluid produceerden, maar deze worden amper nog verkocht. Een standaard volume-tijd-uitgestelde waterontharder regenereert gemiddeld slechts eenmaal per 6 dagen standaard om 02:00 uur in de nacht. Hoewel wij niet zullen aanraden om de waterontharder naast uw bed te plaatsen, vinden wij de hoeveelheid geluid dat de ontharder produceert tijdens het regeneren nauwelijks aanwezig. Als de waterontharder in een aparte ruimte is geplaatst zoals de meterkast of de trapkast, dan zul je er waarschijnlijk geen enkele hinder van ondervinden. Mocht je woning toch gehorig zijn, dan kun je altijd kiezen om de regeneratie op een ander tijdstip van de dag te laten plaatsvinden. Hierdoor kun je bijvoorbeeld overdag de ontharder laten spoelen als je naar het werk bent, zodat de waterontharder regenereert op een moment waarop niemand thuis is. Dit is overigens alleen mogelijk bij elektrische waterontharders.


Nadeel 3. Een waterontharder neemt ruimte in beslag

Afhankelijk van de afmetingen van een waterontharder neemt deze inderdaad ruimte in beslag. Om die reden zijn wij voorstander van een plaatsing in de meterkast. Zo heb je alle techniek bij elkaar en hoef je geen andere schaarse vierkante meters op te offeren. Mocht een meterkastplaatsing niet mogelijk zijn dan zou je kunnen denken aan een trapkast, een kelder of de wasruimte. Het is wel belangrijk dat je redelijk gemakkelijk bij de waterontharder kunt om het zout bij te vullen. Wij raden daarom af om ontharders te plaatsen in kruipruimtes of meterputten. Uiteindelijk gaat het toch om een stukje comfort en is het niet bepaald prettig als je met een zakje zout je door allerlei bochten moet wringen.

Afbeelding van een keurig weggewerkte Aquapro Easy waterontharder in een meterkastNadeel 4. Een waterontharder kan een bron van bacteriën worden

Bacterievorming is een serieus probleem en wordt vaak als nadeel bestempeld. Wij hebben al veel geschreven over bacterievorming in waterontharders. Sommige bedrijven zeggen dat er absoluut geen sprake van kan zijn. Maar wij zijn hierin zeer voorzichtig. Mocht je nog twijfelen over de juiste waterontharder, dan adviseren wij om een ontharder te kiezen die op zijn minst is voorzien van een automatische verversing modus. Ook wel dwangregeneratie genoemd. Tijdens je afwezigheid zal de ontharder dan minimaal eenmaal per week gaan spoelen. Nog beter zijn de ontharders met geavanceerdere technieken ter voorkoming van bacteriën zoals een ontsmettingsmodule en een vakantieregeling. Ons motto is; baat het niet, dan schaadt het niet!  

Drinkwaterveiligheid hoort altijd bovenaan te staan! 


Eindconclusie

Wij hopen dat je met bovenstaande uitleg een goed en volledig beeld hebt gekregen van een waterontharder en de eventuele nadelen hiervan. Wij zijn van mening dat een ontharder vele voordelen biedt en dat je leven verrijkt wordt na aanschaf van de juiste waterontharder! Mocht je twijfelen over andere mogelijke nadelen van waterontharders of zacht water dan willen wij dit graag behandelen. Neem in dat geval even contact met ons op. Ook wij leren iedere dag weer meer en waterbehandeling is nou eenmaal een vak waarbij de ontwikkeling nooit stil staat!


En nu? De keuzehulp!

Nu komt het belangrijkste. Welke ontharder past het beste bij jou situatie? Ga via onderstaande knop direct naar onze gratis keuzehulp en kom erachter welke waterontharder het beste bij jou past!

Afbeeldingsresultaat voor whatsapp icoon klik hier om te chatten

knop-groen-zwart-rand.gif

 

voorjaaractie2.jpg

voordelen leesbaar2.png

REKENAFMETKALK1.png

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

aanbieding aquapro allround.png

 

​ Klik hier om te chatten!

Afbeeldingsresultaat voor whatsapp icoon"

© 2018 - 2020 VTE Waterontharders | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel